Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia krzemianów
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość znaczenia chemii krzemianów dla rozwoju przemysłu ceramicznego oraz rozumie wagę samodokształcania się i pracy zespołowej
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
  • CE1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii