Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia z dziedziny sztuk plastycznych, muzyki oraz teatru.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.
  • KL1A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.