Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Efekt kształcenia:
Zna chronologię i specyfikę formalnostylistyczną epok artystycznych.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.
  • KL1A_W04
    Posiada wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.