Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych i potrafi je odnieść do właściwych zjawisk artystycznych oraz artefaktów estetycznych.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.