Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi określić właściwą dziedzinę sztuk plastycznych dla danego artefaktu estetycznego i (w razie potrzeby) prawidłowo rozpoznać poznane techniki artystyczne.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U04
    Rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu określenia znaczeń tych dzieł, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.