Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi właściwie scharakteryzować i rozpoznać epokę artystyczną, z której pochodzi dany artefakt estetyczny.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych