Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi w sposób ogólny prawidłowo zastosować poznane podstawowe metody badań zjawisk artystycznych do analizy dzieła sztuki.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
  • KL1A_U09
    Analizuje podstawowe teksty z dziedzin i dyscyplin nauki właściwych kulturoznawstwu, identyfikuje ich główne paradygmaty.