Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Efekt kształcenia:
Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg
Powiązania z EKK:
  • KL1A_K07
    Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.