Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia kulturowa, Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
student poznaje podstawową terminologię nauk społecznych i humanistycznych
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.