Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia kulturowa, Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
dostrzega i potrafi wyjaśnić rolę, znaczenie kultury w procesach przmian zachodzących w społeczeństwie
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W12
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.