Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia kulturowa, Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
dostrzega zależności zachodzące pomiędzy zjawiskami kulturowymi
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U06
    Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi.