Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia kulturowa, Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
potrafi dostrzegać i interpretować kulturowy dorobek człowieka, a także zjawiska zachodzące w wielokulturowym świecie
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U21
    Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.