Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia kulturowa, Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
dzięki zdobytej wiedzy o formach uczestnictwa w kulturze, o znaczeniu wartości i norm funkcjonujących w społeczeństwie nabywa kompetencje do publicznego wypowiadania się i wyrażania opinii
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U08
    Potrafi na poziomie elementarnym sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych.