Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań strukturalnych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z podstawowych praw fizyki i chemii wykorzystywanych w dyfrakcyjnych i spektroskopowych metodach pomiarowych. W szczególności rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej oraz spektroskopii w podczerwieni.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych