Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przekład jako transfer kulturowy
Efekt kształcenia:
Zna rolę przekładu pisemnego jako medium w przekazywaniu treści między kulturami, odpowiedzialne za tworzenie i kształtowanie danej kultury
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W12
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.