Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przekład jako transfer kulturowy
Efekt kształcenia:
Dostrzega i poprawnie interpretuje zależności między rozpowszechnianiem treści za pomocą przekładu a rozwojem kultury
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U06
    Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi.