Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przekład jako transfer kulturowy
Efekt kształcenia:
Rozumie rolę przekładu pisemnego jako bodźca przemian kulturowych. Ma wiedzę na temat najważniejszych procesów związanych z przekładem i najważniejszych przekładów, które ukształtowały cywilizację zachodnią od epoki starożytnej po czasy nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem roli przekładów biblijnych.
Powiązania z EKK:
 • KL1A_U01
  Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych
 • KL1A_U06
  Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi.
 • KL1A_K08
  Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.
 • KL1A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.