Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przekład jako transfer kulturowy
Efekt kształcenia:
Ma świadomość roli przekładu w zachowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego i wymiany kulturowej
Powiązania z EKK:
  • KL1A_K08
    Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.