Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedsiębiorczość
Efekt kształcenia:
Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U04
    rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz umie korzystać z zasobów informacji patentowej
  • BM2A_U07
    ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • BM2A_U27
    jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)