Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przedsiębiorczość
Efekt kształcenia:
Przedstawia proces zmierzający do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Potrafi zbudować, przedstawić oraz wyjaśnić problemy tworzenia biznes planu.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_K04
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy