Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W08
    Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.