Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współczesnie w udziale i tworzeniu kutury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W11
    Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu się kultury.