Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowyszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W10
    Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi, a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.
  • KL1A_W13
    Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji.