Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W14
    Ma elementarną wiedzę o wzajemnych związkach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi, z uwzględnieniem ich międzykulturowego wymiaru.