Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W15
    Posiada podstawową wiedzę o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach i kulturowych odniesieniach.