Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Zna postawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współczersnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W16
    Zna główne zależności pomiędzy społeczeństwem a kulturą i posiada wiedzę na temat roli języka w kształtowaniu się społeczeństwa i kultury.
  • KL1A_W17
    Zna historyczne i współczesne koncepcje człowieka, mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem.