Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonac interpretcji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację lub pisac prace pisemne, które będą analizą wsspółczesnej kultury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
  • KL1A_U13
    Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową