Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Potrafi sforumować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U12
    Formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych.
  • KL1A_U13
    Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową