Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U17
    Identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji społecznych oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych.