Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przedmiot fakultatywny
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_K07
    Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
  • KL1A_K09
    Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.