Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statystyka
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu statystyki, m.in. zbiorowość generalna (populacja), zbiorowość próbna (próba), liczebność próby, reprezentatywność próby, skale, wnioskowanie statystyczne oraz z zakresu statystyki opisowej, w tym m.in. miary tendencji centralnej, miary zmienności i rozproszenia oraz inne atrybuty rozkładu.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W02
    ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych