Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statystyka
Efekt kształcenia:
Zna zasady badania współzależności pomiędzy zmiennymi oraz definiowania adekwatnych modeli.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W02
    ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych