Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Statystyka
Efekt kształcenia:
Potrafi opracowywać zebrane w trakcie badań dane, obliczyć statystyki opisowe uzyskanych danych, badać współzależność zmiennych oraz tworzyć adekwatne modele.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U10
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski