Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Statystyka
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować metody wnioskowania statystycznego, właściwie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać odpowiednie wnioski.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U10
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski