Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Statystyka
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę stosowania podejścia statystycznego w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz interpretacji wyników pomiarów.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K07
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • CE1A_K08
    respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego