Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Umie zastosować układy równań liniowych, metody badania funkcji dwóch zmiennych oraz metody rozwiązywania równań różniczkowych do budowania i rozwiązywania modeli matematycznych opisujących zjawiska fizyczne i chemiczne.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U02
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych