Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych