Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej