Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje