Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Efekt kształcenia:
Wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje inżynierskie wywierające wpływ na stan środowiska naturalnego.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania