Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania
Powiązania z EKK:
  • CB1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie