Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty kreatywności
Efekt kształcenia:
zna nowatorskie metody pracy indywidualnej i zespołowej, orientuje się w najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych tzw. myślenia projektowego, które z pożytkiem może wykorzystać w zawodzie informatyka
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W10
    orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych