Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty kreatywności
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie rozwijając swoje możliwości oraz w zespole dostrzegając potencjał i synergię pracy zespołowej, potrafi współkierowac małym zespołem oraz oszacować czas potrzebny na realizację zadanego ćwiczenia
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i  w  zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie