Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Efekt kształcenia:
Ma świadomość, że absolwent uczelni technicznej bierze udział w wydarzeniach związanych z kulturą wysoką
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K10
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej
  • IM1A_K02
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje