Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanizacja w budownictwie i górnictwie
Efekt kształcenia:
Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym oraz ich wykorzystanie w procesach mechanizacyjnych
Powiązania z EKK:
 • BG1A_W01
  Ma wiedze z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych.
 • BG1A_W10
  Ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego.
 • BG1A_W18
  Zna zasady doboru podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie.
 • BG1A_W23
  Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy.
 • BG1A_W24
  Ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej; potrafi ją wykorzystać we własnych badaniach w sposób zgodny z zasadami prawnymi i etycznymi.