Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanizacja w budownictwie i górnictwie
Efekt kształcenia:
Znajomość ogólna maszyn budowlanych i górniczych, miejsc ich zastosowania oraz procesów w których biorą udział
Powiązania z EKK:
 • BG1A_W02
  Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych, a także ich sporządzania z wykorzystaniem CAD.
 • BG1A_W07
  Zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych.
 • BG1A_W18
  Zna zasady doboru podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie.
 • BG1A_W19
  Ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów specjalistycznych.
 • BG1A_W23
  Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy.
 • BG1A_W24
  Ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej; potrafi ją wykorzystać we własnych badaniach w sposób zgodny z zasadami prawnymi i etycznymi.