Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Maszynoznawstwo ceramiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U09
    wykorzystuje dokumentację techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych