Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Maszynoznawstwo ceramiczne
Efekt kształcenia:
Respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • CE1A_K08
    respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego