Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W04
    ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych
  • IM1A_W07
    Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe