Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W14
    ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IM1A_W18
    Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach